Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Nước rửa tay diệt khuẩn 99,9% FRUISER -500ml

- Giá bán lẻ đề xuất : 41,500 VNĐ 


- Giá sỉ : liên hệ 0906 73 86 82


Nước rửa tay Fruiser Sữa Dê
Nước rửa tay Fruiser Sữa Dê - 500ml


Nước rửa tay Fruiser TÁO - 500ml
Nước rửa tay Fruiser TÁO - 500ml

Nước rửa tay Fruiser HƯƠNG CHANH - 500ml
Nước rửa tay Fruiser HƯƠNG CHANH - 500ml

Nước rửa tay Fruiser DÂU
Nước rửa tay Fruiser DÂU - 500ml


Nước rửa tay Fruiser ĐÀO
Nước rửa tay Fruiser ĐÀO - 500ml


Nước rửa tay Fruiser ALOE VERA
Nước rửa tay Fruiser ALOE VERA - 500ml

Sữa tắm FRUISER

- Giá bán lẻ đề xuất : 91,500 VNĐ

- Giá sỉ : vui lòng liên hệ 0906 73 86 82

Sữa tắm Fruiser sữa dê và Ngọc Trai
Sữa tắm Fruiser sữa dê và Ngọc Trai - 1000ml 

Sữa tắm Fruiser sữa dê UV White
Sữa tắm Fruiser sữa dê UV White - 1000ml


Sữa tắm Fruiser sữa dê Friming
Sữa tắm Fruiser sữa dê Firming - 1000ml

Sữa tắm trà xanh Fruiser
Sữa tắm trà xanh Fruiser - 1000ml

Sữa tắm tảo biển Fruiser
Sữa tắm tảo biển Fruiser - 1000ml

Nước rửa tay diệt khuẩn 99,9% FRUISER - 400ml

- Giá bán lẻ đề xuất : 25,000 VNĐ

- Giá sỉ : vui lòng liên hệ 0906 73 86 82


Nước rửa tay Fruiser TÁO - 400ml
Nước rửa tay Fruiser TÁO - 400ml

Nước rửa tay Fruiser DÂU - 400ml
Nước rửa tay Fruiser DÂU - 400ml

Nước rửa tay Fruiser ĐÀO - 400ml
Nước rửa tay Fruiser ĐÀO - 400ml

Nước rửa tay Fruiser HƯƠNG CHANH - 400ml
Nước rửa tay Fruiser HƯƠNG CHANH - 400ml